Home Horus

Het bestuur:

Nelleke Kat - voorzitter,

Theo Klinkhamer - penningmeester,

Jan Willem Keijning - secretaris.

Repetitie:

woensdagavond van 20.15 - 22.15 uur

in de Odyssee (voormalig stedelijk Gymnasium)

Homeruslaan 40 te Utrecht, (ingang Minervaplein)

Voor informatie

E-mail: info@chorus-horus.nl

Tel.: 030 - 6562043 (JW Keijning)

 

We zingen sámen, een gevarieerd repertoire

We worden graag steeds ietsje beter

We houden ook van gezelligheid

Noten kunnen lezen hoeft niet (is wel handig)

We oefenen met midi's

Als je lid wordt, volgt een stemtest

Wat is Horus?

 

Horus is een gemengd enthousiast Utrechts koor en bestaat uit ongeveer 35 leden. We zingen onder begeleiding van de professionele dirigente Loes Egbers. Zo gevarieerd als de samenstelling van het koor is zo gevarieerd is ook ons repertoire. We zingen liederen uit de renaissance tot twintigste eeuwse muziek. Voorbeelden hiervan vindt u op deze pagina.

 

We zijn een koor dat houdt van gezellig, vrolijk, ontroerend en vooral ook sámen zingen. De leden hebben enige zangervaring, maar we laten ons graag leiden om toch iedere keer weer een beetje beter te worden.

 

We organiseren eigen optredens, vaak met andere groepen. We zingen in bejaardenhuizen maar treden ook op in wijk- en tuinfeesten.

U vindt de aankondigingen op de website.

 

Hoe is dit Utrechts koor ontstaan?

 

Horus is in november 2009 ontstaan uit twee Utrechtse koren: Abbellimenti en Valse Lucht. De een was op zoek naar leden, de ander naar een dirigent. En zo ontstond Horus onder dirigentschap van Loes Egbers.

 

Abbellimenti werd in 1984 opgericht door mensen die ongeduldig werden omdat ze al geruimte tijd op de wachtlijst stonden voor een beroemd Utrechts koor 't Verzetje.

 

Valse Lucht is ontstaan vanuit de bewoners van de Staalstraat en opgericht door Peter Spee op de koordag van 9 maart 1995. Een gezelligheidskoor dat steeds meer leden van buiten de buurt kreeg en haar repertoire allengs uitbreidde.

 

 

Liederen

Hieronder vind je een greep uit ons repertoire. Ze geven een beeld van de diversiteit aan liederen die we zingen. Waaronder

 

'klassieke' liederen, uit Renaissance, Barok en Romantiek, zoals:

  • Juan Vázquez, Con que la lavaré
  • Rameau, Hymne à la nuit

 

maar ook meer volkse muziek bijv.:

  • Loch Lomond
  • Londonderry air

 

Moderne muziek heeft ook een plek in ons repertoire:

  • Jurriaan Andriessen, The three fishers
  • Ch.Avedissian, Oratorium - Koraal en Wiegelied

 

en natuurlijk ontbreekt de vrolijke noot ook niet:

  • J. des Prez, El Grillo

Kennismaken?

 

Wil je een keer meedoen, je bent altijd van harte welkom. Stuur een mail of bel even voor een afspraak!